Showing 1–12 of 17 results

Show sidebar

Tủ bếp Melamine 01

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 02

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 03

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 03

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 05

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 06

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 07

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 09

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 10

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 11

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 12

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.

Tủ bếp Melamine 13

Tủ bếp Melamine có cấu tạo code thùng và cánh HDF, MFC hoặc MDF phủ mặt Melamine cốt dăm hoặc cốt xanh, thường hoặc chống ẩm,chống trầy xước, hậu tủ alumi cách ẩm.Màu sắc của Melamine rất đa dạng: từ màu trơn đến màu vân gỗ. Đặc biệt Melamine chi phí thấp hơn rất nhiều so với Acrylic hay Laminate nên sẽ là chất liệu được nhiều khách hàng hướng tới sử dụng.