Showing all 12 results

Show sidebar

Tủ bếp Laminate 01

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 02

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 03

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 04

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 05

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 06

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 07

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 08

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 09

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 10

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 11

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.

Tủ bếp Laminate 12

Tủ bếp Laminate là tủ bếp gỗ công nghiệp được làm bằng các loại ván ép chất lượng cao có khả năng chống ẩm như HDF,MFC, MDF cốt  xanh. Được ghép thêm lớp bề mặt Laminate bằng quy trình sản xuất hiện đại mang đến tấm ván gỗ Laminate chắc chắn, bền bỉ để làm tủ bếp.Hoa văn, màu sắc khá đa dạng, đến mức mà số lượng bề mặt của các loại Melamine,  Veneer, Acrylic cộng lại cũng chỉ bằng 1 phần của Laminate.